wtorek, 24 kwietnia 2018
Imieniny: Grzegorza i Aleksandra

24 kwietnia 2018

Imieniny

  • Grzegorza i Aleksandra

25 kwietnia 2018

Imieniny

  • Marka i Jarosława

26 kwietnia 2018

Imieniny

  • Marii i Marcelego

27 kwietnia 2018

Imieniny

  • Zyty i Teofila

Najważniejsze projekty Gminy Miejskiej Tczew realizowane przy wsparciu środków Unii Europejskiej

 

PROJEKTY Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - TUTAJ

Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Liquid Energy - Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology (Skroplony biogaz jako siła napędowa rozwoju i wykorzystania technologii zielonej energii)
Program Współpracy Transgranicznej INTEREG V-A Południowy Bałtyk 2014-2020

PROJEKT: Sięgnijmy po więcej- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew.
PROGRAM: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

PROJEKT: Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie (II etap).
PROGRAM: Program Wieloletni pod nazwą Narodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

PROJEKT: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew.
PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

PROJEKT: Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z Al. Solidarności (droga krajowa nr 91) do skrzyżowania z ul. Żwirki w Tczewie.
PROGRAM: Narodowy programu przebudowy dróg lokalnych Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2013)

PROJEKT: Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego.
PROGRAM: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.


PROJEKT: Interloc - podniesienie międzynarodowych kompetencji władz lokalnych.
PROGRAM: Południowy Bałtyk

PROJEKT: Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych
PROGRAM: Pomoc Techniczna, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT: Szansa małego ucznia - indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie
PROGRAM: Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT: Central MeetBike
Wzrost poziomu zrównoważonego transportu w miastach Europy Środkowej poprzez poprawę promocji roweru i sieci współpracy międzynarodowej.
PROGRAM: Central Europe (Europa Środkowa)

PROJEKT: Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I. Zadanie Gminy Miejskiej Tczew pn.: „Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie”
PROGRAM: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, finansowanie z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

PROJEKT: Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego
PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

PROJEKT: Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

PROJEKT: Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

PROJEKT: Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

PROJEKT: Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie

PROGRAM: Sąsiedztwa Litwa, Polska i Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg IIIA,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

PROJEKT: Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (akronim InWater)

PROGRAM: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III B, Region Morza Bałtyckiego

 

PROJEKT: Potencjał obszarów położonych w głębi lądu na rzecz rozwoju przestrzennego, w aspekcie procesów degradacji. Akronim: HINTERLAND

PROGRAM: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III B, Region Morza Bałtyckiego

 

PROJEKT: Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie

PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

PROJEKT: Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa

PROGRAM: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013